Psycholożki i Psycholodzy

Rafal Lewandowski

W Przestrzeni - Instytut Rozwoju

Plac Solny 16

lewandowski.szkolenia@gmail.com

Urofizjoterpeutki i Urofizjoterapueci

Anna Zemlik-Franz

ul. Zakładowa 9k/3

730 106 827

Liliana Brdys

ul. Aleksandra Ostrowskiego 3

604 353 785

Dorota Tomczak

ul. Gorczycowa 10/6

603 578 860