Co to jest zespół MRKH?

Zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera czyli w skrócie zespół MRKH został tak nazwany od nazwisk badaczy, którzy jako pierwsi go opisali. Jest on rozpoznawany wtedy, gdy u kobiety z prawidłowym kariotypem 46,XX nie doszło w życiu płodowym do wytworzenia się macicy, pochwy i jajowodów.

Występują także różne warianty zespołu np. ze szczątkowymi rogami macicy. Wyróżnia się dwa typy zespołu. Typ I dotyczy jedynie nieprawidłowości w obrębie narządów rozrodczych, podczas gdy w typie II dodatkowo opisywane są również wady innych narządów np. nerek, serca, czy układów takich jak kostny lub słuchu.